κεφάλαιο 15

 

Η ΖΩΗ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΔΙΑΔΕΣ

 
Ορεινή ονομάζουμε μια περιοχή όπου κυριαρχούν μεγάλα και μικρά όρη και βουνά. Οι κάτοικοι δε των ορεινών περιοχών λέγονται ορεσίβιοι.


Πεδινή ονομάζουμε μια περιοχή που βρίσκεται σε μια μικρή ή μεγάλη πεδιάδα


Τα πλεονεκτήματα των πεδινών περιοχών έναντι των ορεινών(λόγω ομαλού εδάφους)είναι:

  • Μεγάλες εκτάσεις για τις καλλιέργειες και την ανάπτυξη των οικισμών
  • Ηπιότερες καιρικές συνθήκες σε σχέση με τα ορεινά
  • Αναπτυγμένο οδικό ή και σιδηροδρομικό δίκτυο
  • Αρδεύονται και υδρεύονται από ποτάμια που τις διαρρέουν
  • Η μεγάλη αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή προσελκύει βιομηχανίες που επεξεργάζονται τα αντίστοιχα προϊόντα, με συνέπεια την ανάπτυξη και του εμπορίου.

Τα πλεονεκτήματα αυτά δεν παρατηρούνται στις ορεινές περιοχές οι οποίες είναι δύσβατες και αποκλείονται συχνά από την υπόλοιπη χώρα εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών. Αυτά τα προβλήματα οδηγούν συχνά τους κατοίκους στη φυγή προς τα πεδινά

 

 
 

ορεσίβιος -α -ο  :  που ζει σε ορεινή περιοχή· βουνίσιος: ο ορεσίβιος, αυτός που ζει σε ορεινή περιοχή

συνεταιρισμός ο  : ένωση προσώπων στην οποία ο αριθμός των μελών και το ύψος του κεφαλαίου δεν είναι σταθερά και η οποία έχει ως σκοπό τη συνεργασία των μελών της για την προαγωγή των οικονομικών συμφερόντων τους

 

Βρείτε πέντε μεγάλες πεδινές και πέντε μεγάλες ορεινές πόλεις.