κεφάλαιο 24

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 
Οικοσύστημα: όλοι οι φυτικοί και οι ζωικοί οργανισμοί μιας περιοχής, καθώς και οι σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ αυτών και μεταξύ των αβιοτικών στοιχείων (νερό, χώμα, αέρας, θερμοκρασία κ.λπ.) της περιοχής.
Αβιοτικό: κάθε στοιχείο που δεν έχει ζωή.
Βιοτικό: κάθε στοιχείο που έχει ζωή, δηλαδή κάθε φυτικός και ζωικός οργανισμός.
Πόροι: τα βιοτικά και αβιοτικά στοιχεία μιας περιοχής, τα οποία χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για να καλύψει τις ανάγκες του.
 
 ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Υπάρχουν πολλοί τύποι οικοσυστημάτων. 
Στην θάλασσα ονομάζονται θαλάσσια οικοσυστήματα, όσα απαντούν σε ακτές αποκαλούνται παράκτια οικοσυστήματα, ενώ στην ξηρά ονομάζονται χερσαία οικοσυστήματα. Όταν σε μια έκταση ξηράς υπάρχουν μόνο γεωργικές καλλιέργειες, τότε μιλάμε για ένα αγροτικό οικοσύστημα. Υπάρχουν, επίσης, και τα οικοσυστήματα των γλυκών υδάτων, οι υγρότοποι. Ο ρόλος των τελευταίων είναι σημαντικός, καθώς παρέχουν τροφή και προστασία σε ένα μεγάλο αριθμό πτηνών, θηλαστικών, ψαριών και άλλων οργανισμών.
Δασικό οικοσύστημα είναι το οικοσύστημα των φυτών και ζώων, στο οποίο κυριαρχούν τα δενδρώδη δασικά είδη. Τα κυριότερα δασικά είδη των ελληνικών δασών είναι: οι δρυς κατά 35% , τα πεύκα κατά 25% ,τα έλατα 19%, οι οξιές κατά 10% και καστανιές 2%.ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΚΟΥΔΑΣ

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΛΥΚΟΥ
 

 

 Σημαντικά αγροτικά οικοσυστήματα της Ελλάδας για τα πουλιά 

Κάνε κλικ στην εικόνα


ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ ΕΥΡΟΥ

 

ΚΡΙ ΚΡΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΟ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ
ΑΞΙΟΣ-ΛΟΥΔΙΑΣ-ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ

WWF - Τα απειλούμενα είδη στην Ελλάδα 

Κάνε κλικ στην εικόνα


Η ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΧΕΛΩΝΑ CARETTA-CARETTA

Υιοθέτησε ένα απειλούμενο είδος
  Με τη συμβολική υιοθεσία θα γίνεις υποστηρικτής της οργάνωσης για ένα χρόνο και θα λάβεις το πιστοποιητικό του ζώου που προστατεύεις, το τριμηνιαίο περιοδικό Ζωντανός Πλανήτης και το ημερολόγιο του WWF στις αρχές του χρόνου. Πάνω απ' όλα όμως, θα έχεις συμβάλει στις προσπάθειες του WWF για την προστασία των απειλούμενων ειδών.
 Κάνε κλικ στην εικόνα
 
 

 


Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Α 

Μάθε για τις Monachus monachus παίζοντας:
 
 
Κάνε κλικ ΕΔΩ για να παίξεις με τις πατημασιές των ζώων.
 
 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ ΠΟΥΛΙ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΔΩ
 

 

 

Αναρτήθηκε από tamozakia.blogspot.gr/2012/03/blog-post_2358.html

Κάθε σύστημα των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων μιας περιοχής ονομάζεται οικοσύστημα. Το σύστημα αυτό αποτελείται από δύο κύρια τμήματα:
Το σύνολο των ζωντανών οργανισμών, δηλαδή την βιοκοινότητα(βιοτικός παράγοντας)
Το σύνολο των μη ζωντανών παραγόντων, τον βιότοπο(αβιοτικός παράγοντας)
Τον αποτελούν στοιχεία όπως το έδαφος, το νερό, η ατμόσφαιρα, η θερμοκρασία κτλ.
Την βιοκοινότητα αποτελούν όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, που δέχονται τις επιδράσεις του αβιοτικού περιβάλλοντος.

Τα βιοτικά και αβιοτικά στοιχεία μιας περιοχής, τα οποία χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για να καλύψει τις ανάγκες του λέγονται πόροι


Ένας όρος επίσης που χρησιμοποιείται για να δηλώνει τις σχέσεις μεταξύ των παραγόντων ενός οικοσυστήματος είναι και η τροφική αλυσίδα. Αν π. χ. υπάρχουν αρκετά φυτά σε μια περιοχή, τότε παράγεται τροφή για τα φυτοφάγα ζώα και αυτά με τη σειρά τους αποτελούν τροφή για τα σαρκοφάγα. Η έλλειψη ή η εξαφάνιση ενός κρίκου της αλυσίδας δημιουργεί κινδύνους και για τους υπόλοιπους κρίκους - οργανισμούς. Υπάρχουν πολλοί τύποι οικοσυστημάτων. Στην θάλασσα ονομάζονται θαλάσσια οικοσυστήματα, όσα απαντούν σε ακτές αποκαλούνται παράκτια οικοσυστήματα, ενώ στην ξηρά ονομάζονται Χερσαία οικοσυστήματα. Όταν σε μια έκταση ξηράς υπάρχουν μόνο γεωργικές καλλιέργειες, τότε μιλάμε για ένα αγροτικό οικοσύστημα. Υπάρχουν, επίσης, και τα οικοσυστήματα των γλυκών υδάτων, οι υγρότοποι. Ο ρόλος των τελευταίων είναι σημαντικός, καθώς παρέχουν τροφή και προστασία σε ένα μεγάλο αριθμό πτηνών, θηλαστικών, ψαριών και άλλων οργανισμών.
Δασικό οικοσύστημα είναι το οικοσύστημα των φυτών και ζώων, στο οποίο κυριαρχούν τα δενδρώδη δασικά είδη. Τα κυριότερα δασικά είδη των ελληνικών δασών είναι: οι δρυς κατά 35% , τα πεύκα κατά 25% ,τα έλατα 19%, οι οξιές κατά 10% και καστανιές 2%.


Μπες εδώ δες το βίντεο για το οικοσύστημα της λίμνης Κερκίνης και σημείωσε σε δυο στήλες λέξεις που θα ακούσεις και έχουν σχέση με βιοτικά και αβιοτικά στοιχεία