κεφάλαιο 30

Ο πληθυσμός της Ελλάδας δεν κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της. Η κατανομή του πληθυσμού μάς δείχνει πώς ο συνολικός πληθυσμός διαιρείται ανά γεωγραφικό διαμέρισμα.

Παρατήρησε τον παρακάτω χάρτη:

Ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι ομοιόμορφα κατανεμημένος σε όλες τις περιοχές;
(Όσο πιο σκούρο είναι το χρώμα μιας περιοχής τόσο περισσότεροι άνθρωποι ζουν σ' αυτήν)

 

 

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ακόμα ότι σημαντική αύξηση του πληθυσμού(11,3%)δείχνει και μια μικρή

σε έκταση περιοχή της Ελλάδας, η Κρήτη. Αντίθετα, ίσες σε έκταση περιοχές όπως η Ήπειρος, παρουσιάζουν μικρή αύξηση(3,7%).