κεφάλαιο 34

Τα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιφέρειες της Ελλάδας

 

Τι θα μάθουμε:
 
 • Ποια τα γεωγραφικά διαμερίσματα και ποιες οι περιφέρειες της χώρας μας.

 
Η Ελλάδα είναι χωρισμένη σε 9 μεγάλες περιοχές που ονομάζονται γεωγραφικά διαμερίσματα. Τα κριτήρια χωρισμού της πατρίδας σε διαμερίσματα είναι τόσο γεωγραφικά όσο και ιστορικά.
 
Τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας είναι:
 
1) Θράκη
2) Μακεδονία
3) Θεσσαλία
4) Ήπειρος
5) Στερεά Ελλάδα
6) Πελοπόννησος
7) Κρήτη
8) Νησιά Αιγαίου
9) Νησιά Ιονίου
 
 
Κάνε κλικ εδώ για να γνωρίσεις τα γεωγραφικά διαμερίσματα και τους πληθυσμούς τους.
 
Κάνε κλικ εδώ ή στην εικόνα για να παίξεις με τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας.
 
 
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της χώρας μας είναι διαφορετικά ανάλογα με την περιοχή που ζουν. Έτσι, η Ελλάδα είναι χωρισμένη σε 13 περιφέρειες ανάλογα με:
 
 • γεωμορφολογικά και κλιματικά κριτήρια
 • οικονομικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής

Παραδείγματα:
 
 • Η δυτική Μακεδονία είναι πολύ ορεινή, τα καλλιεργήσιμα εδάφη είναι λιγοστά, το ανάγλυφο δυσκολεύει τις συγκοινωνίες, οι πόλεις είναι μικρές σε πληθυσμό, η βιομηχανία δεν είναι αναπτυγμένη κτλ.
 • Η κεντρική Μακεδονία είναι πεδινή, έχει πολλές καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αρκετές πόλεις με σημαντικό πληθυσμό, καλό οδικό δίκτυο και σημαντική βιομηχανική ανάπτυξη.
 • Για τις  Κυκλάδες ένα πολύ σοβαρό ζήτημα μπορεί να είναι η ρύθμιση της τακτικής ακτοπλοϊκής κάλυψης όλων των νησιών.
 • Στην Αττική σημαντικό πρόβλημα η αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Όπως βλέπουμε κάθε περιοχή έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και τα δικά της προβλήματα και άρα χρειάζονται διαφορετικές αποφάσεις και ενέργειες για την αντιμετώπισή τους.
Επικεφαλής κάθε περιφέρειας είναι ο περιφερειάρχης που διορίζεται από την κυβέρνηση. Σε κάθε περιφέρεια μια πόλη της έχει οριστεί ως έδρα της.
 
Οι περιφέρειες της χώρας μας είναι:
 
 
Κάνε κλικ εδώ ή στην εικόνα για να παίξεις με τις περιφέρειες. 
 
 
Κάνε κλικ εδώ για να δεις διαδραστικά τα γεωγραφικά διαμερίσματα και τις περιφέρειες της χώρας μας.
 
 
Τα όρια των γεωγραφικών διαμερισμάτων δε συμπίπτουν πάντα με τα όρια των διοικητικών περιφερειών 
π.χ. το γεωγραφικό διαμέρισμα της Μακεδονίας μοιράζεται σε 3 διοικητικές περιφέρειες.
Δείτε και εδώ. ΚΛΙΚ στην εικόνα:
 
 
 
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της χώρας μας είναι διαφορετικά, ανάλογα με την περιοχή που ζουν. Έτσι, η Ελλάδα είναι χωρισμένη σε 13 περιφέρειες ανάλογα με:
 
 • γεωμορφολογικά και κλιματικά κριτήρια
 • οικονομικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής
Παραδείγματα:
 
 • Η δυτική Μακεδονία είναι πολύ ορεινή, τα καλλιεργήσιμα εδάφη είναι λιγοστά, το ανάγλυφο δυσκολεύει τις συγκοινωνίες, οι πόλεις είναι μικρές σε πληθυσμό, η βιομηχανία δεν είναι αναπτυγμένη κτλ.
 • Η κεντρική Μακεδονία είναι πεδινή, έχει πολλές καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αρκετές πόλεις με σημαντικό πληθυσμό, καλό οδικό δίκτυο και σημαντική βιομηχανική ανάπτυξη.
 • Για τις  Κυκλάδες ένα πολύ σοβαρό ζήτημα μπορεί να είναι η ρύθμιση της τακτικής ακτοπλοϊκής κάλυψης όλων των νησιών.
 • Στην Αττική σημαντικό πρόβλημα η αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.