Επίσκεψη στην Δημόσια Βιβλιοθήκη! 13/11/12

Χωριστήκαμε σε 3 ομάδες!

Η κάθε ομάδα συμπλήρωσε από έναν πίνακα!

... για να γνωριστούμε καλύτερα!

 

Στο δεύτερο μέρος δώσαμε ονομασίες στις ομάδες μας!

Με τη σειρά, η κάθε ομάδα πήρε " τα μαγικά ζάρια" !

Το κάθε παιδί πήρε από ένα ζάρι και το έριξε!

Όποια εικόνα είχε το ζάρι , τη γράφαμε στον πίνακα με τα ονόματα των ομάδων μας!

Με αυτές θα έπρεπε να δημιουργήσουμε και ένα παραμύθι! Πήραμε χαρτιά και μπογιές και ξεκινήσαμε!

Η κάθε ομάδα έκανε και από ένα παραμύθι!