Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα αέρια

 

Όπως τα στερεά και υγρά έτσι διαστέλλονται και συστέλλονται και τα αέρια. Μόνο που τα αέρια διαστέλλονται και συστέλλονται πολύ περισσότερο από τα υγρά και τα στερεά όταν απορροφούν θερμότητα (τα υγρά περισσότερο από τα στερεά, είπαμε)
Αυτό συμβαίνει γιατί τα μόρια ενός αερίου μπορεί να κινούνται πολύ πιο άτακτα όταν η θερμοκρασία του αερίου αυξάνεται και έτσι προσπαθούν να αποκτήσουν περισσότερο χώρο(όγκο) για την κίνησή τους.
 
 
 
Όσο περισσότερο αυξάνεται η θερμοκρασία, τόσο μεγαλύτερη είναι η διαστολή του όγκου του αερίου
 
 

Αν ένα φουσκωμένο μπαλόνι το αφήσουμε μπροστά σε ένα ανοιχτό παράθυρο το χειμώνα, ο αέρας θα ελαττώσει τον όγκο του και το μπαλόνι θα συρρικνωθεί, γιατί συστέλλεται. Το αντίθετο γίνεται σε αύξηση της θερμοκρασίας

 

Σε αντίθεση με τα στερεά και τα υγρά όλα τα αέρια διαστέλλονται και συστέλλονται σχεδόν το ίδιο στην ίδια μεταβολή της θερμοκρασίας. Όταν ένα αέριο διαστέλλεται η πυκνότητά του ελαττώνεται γιατί η ίδια μάζα καταλαμβάνει περισσότερο χώρο. Έτσι καταλαβαίνουμε γιατί στις μεζονέτες ο πάνω όροφος είναι πάντοτε θερμότερος από τους άλλους.


Η διαστολή των αερίων παίζει ιδιαίτερο ρόλο στη φύση, γιατί σε αυτήν οφείλονται τα ρεύματα που δημιουργούνται μέσα στην ατμόσφαιρα, δηλαδή ο άνεμος, ο οποίος επηρεάζει τον καιρό και το κλίμα μιας περιοχής
 
 
 
Η Συστολή και Διαστολή των σωμάτων με μια εικόνα


 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ