*Ο φίλος μας το περιβάλλον

Picture

Στόχοι ενότητας

Ενότητα 1: Ο φίλος μας το περιβάλλον
  • Αφηγούμαστε ιστορίες­
  • Περιγράφουμε γεγονότα
  • Χρησιμοποιούμε σωστά τους χρόνους των ρημάτων
  • Χρησιμοποιούμε επιρρ­ήματα, προθέσεις, προτάσεις που φανερώνουν χρόνο

Ο φίλος μας το δάσοςΤο δάσος είναι ένα σύνολο φυτών (δένδρα, θάμνοι, φρύγανα, πόες, λουλούδια, κ.α.), με κυρίαρχα τα δένδρα, τα οποία σε συνάρτηση με τα διάφορα ζώα, το έδαφος και το κλίμα της περιοχής, αποτελούν το δασικό οικοσύστημα. Ο άνθρωπος έχει συνδεθεί πολύ στενά με το δάσος, καθώς ιστορικά του εξασφαλίζει τροφή, στέγη, ψυχαγωγία και εργασία. Πέραν όλων αυτών όμως, πολύ σημαντική είναι και η οικολογική του αξία.

Χρόνοι του ρήματος


 
Όταν θέλουμε να δείξουμε στη γλώσσα μας πότε γίνεται κάτι, χρησιμοποιούμε πολλούς τρόπους:

τους χρόνους των ρημάτων

 

 

  • επιρρήματα
νωρίς, αργά, τώρα, ύστερα κτλ.          
  • φράσεις με προθέσεις
 σε λίγο, από καιρό, κατά το απόγευμα κτλ.
 
  • χρονικές προτάσεις
μόλις φτάσω..., πριν φύγω..., αφού έρθω... κτλ.