--Η φίλη μας η θάλασσα

Picture

Η φίλη μας η θάλασσα: Θάλασσα ονομάζεται το σύνολο του αλμυρού νερού που καλύπτει την επιφάνεια της Γης. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται δύο άρθρα (ένα από εφημερίδα και το άλλο από το διαδίκτυο), που μας δίνουν βασικές πληροφορίες για τη μεγάλη οικολογική καταστροφή που προκάλεσε το Νοέμβριο του 2002 η βύθιση του δεξαμενόπλοιου «Πρεστίζ» στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Ισπανίας. Οι πετρελαιoκnλίδες που προκλήθηκαν μετά τη βύθιση του πλοίου ρύπαναν χιλιόμετρα ακτών και οδήγησαν στο θάνατο χιλιάδες θαλάσσιους οργανισμούς.

Η βύθιση του δεξαμενόπλοιου «Πρεστίζ»

Η βύθιση του δεξαμενόπλοιου «Πρεστίζ»

Ορθογραφία των ρηματικών
καταλήξεων -τε  -ται

 
Στον Ενεστώτα και στον εξακολουθητικό μέλλοντα της ενεργητικής φωνής, το Β΄ πρόσωπο του πληθυντικού αριθμού παίρνει κατάληξη -τε
Στον Ενεστώτα και στον Εξακολουθητικό μέλλοντα της παθητικής φωνής, το γ΄ πρόσωπο του ενικού αριθμού παίρνει την κατάληξη –ται
Στον Ενεστώτα της παθητικής φωνής υπάρχουν και μερικά ρήματα που εμφανίζονται μόνο στο γ ΄πρόσωπο του ενικού και παίρνουν κατάληξη σε ται. Τα ρήματα αυτά δεν έχουν υποκείμενο κάποιο πρόσωπο ή πράγμα αλλά μι αφηρημένη έννοια ή μια ολόκληρη φράση.  π.χ Επιτρέπεται η είσοδος

Σύνθετες λέγονται οι λέξεις που γίνονται, όταν ενωθούν δύο απλές λέξεις.

    Κάθε λέξη που δεν είναι σύνθετη λέγεται απλή. Π.χ.: νερό, λουλούδι, κίτρινο.