* Η ζωή στην πόλη

Picture

Πλατεία Ομονοίας, Αθήνα 1930

Στόχοι ενότητας

Ενότητα 2: Η ζωή στην πόλη

  • Δίνουμε οδηγίες για να ζούμε καλύ­τερα στην πόλη και για να μετακινούμαστε σ' αυτή
  • Ξεχωρίζουμε τις εγκλίσεις του ρήματος
  • Χρησιμοποιούμε σωστά και κλίνουμε θηλυκά ουσιαστικά σε -ος και επίθετα σε -ης, -ης, -ες