--Η γειτονιά της πόλης

Η γειτονιά της πόλης: Πόλη θεωρείται μία αστική περιοχή με μια σχετική πυκνότητα πληθυσμού που έχει δημόσια κτήρια και υπηρεσίες αντίστοιχα προς τον πληθυσμό της. Προέρχεται από την αρχαία Ελληνική λέξη "πόλις" (ήτοι, σύνολο μεγάλου αριθμού οικημάτων ή/και πολιτών). Στην Ελλάδα ένας οικισμός για να χαρακτηριστεί ως πόλη πρέπει να έχει τουλάχιστον 10.000 κατοίκους.

Τι παρατηρείτε; Με ποια έγκλιση χρησιμοποιούμε το δε(ν) και με ποια το μη(ν);

Έγκλιση [Γραμματική Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού]  Συνταγές σε ενεστώτα οριστικής [πηγή: Συνταγές της Μαμάς]  Συνταγές σε αόριστο προστακτικής [πηγή: Vefa's House]

Σύνθεση [Γραμματική Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού]

  • Διαλέξτε από τις λέξεις που φτιάξατε αυτές που ταιριάζουν και συμπληρώστε το κείμενο:

Το στούντιο είναι ένας χώρος με πολύ καλή __________________ για να μην ακούγονται ήχοι από το περιβάλλον την ώρα της __________________ . Ο _____________είναι υπεύθυνος για την εγγραφή του ήχου μιας τηλεοπτικής εκπομπής ή μιας κινηματογραφικής ταινίας αλλά και για να _______________ έναν ψηφιακό δίσκο (σιντί) μουσικής προσέχοντας την ποιότητα του ήχου. Στη διάθεσή του έχει πολλά όργανα, όπως το ___________________ , με το οποίο υπολογίζει το ύψος, την ένταση και τη διάρκεια του ήχου.

Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής [πηγή: Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα]

εικόνα5. Χωριστείτε σε τρεις ομάδες. Βρείτε από το Ανθολόγιο τα ποιήματα: Ο κορυδαλλός, σελ. 83, Tα βουνά, σελ. 130, και Οι γκιόνηδες, σελ. 143. Απαγγείλτε τα και ηχογραφήστε τα. Μπορείτε να ηχογραφήσετε ήχους πουλιών ή άλλους ήχους της φύσης ή της πόλης και να τους συνδυάσετε με την απαγγελία σας.

Απαγγελία του ποιήματος «Ο κορυδαλλός» από τον ποιητή του [πηγή: Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού] Παραμύθι: «Ο κορυδαλλός και τα σπίτια του» [πηγή: Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού]

Picture

Picture