*H τηλεόραση

Ενότητα 15: Τηλεόραση

Σε αυτή την ενότητα:

 • Εκφράζουμε τη γνώμη μας και την υποστηρίζουμε με επιχειρήματα
 • Βρίσκου­με και περιγράφουμε τα θετικά και τα αρνητικά χαρακτηριστικά
 • Ξεχωρίζουμε τα ρήματα με κλίση όπως στα αρχαία ελληνικά και τα χρησιμοποιούμε σωστά

 

Είδη λόγου / Είδη κειμένων:     

 • Κατευθυντικός λόγος
 • Κείμενα επιχειρημάτων
 • Ενημερωτικά κείμενα, άρθρα εφημερίδων και περιοδικών, κείμενα σχολικών εργασιών, διαφημιστικά κείμενα, προγράμματα
Περιλαμβάνονται οι υποενότητες
α. Τα θετικά… και τα αρνητικά:
   — Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην τηλεόραση (κείμενο)
   — Τηλεμαραθώνιος αγάπης της UNICEF για τα παιδιά του κόσμου (κείμενο)
   — (απόσπασμα από συζήτηση στην τηλεόραση)
   — Επτά ημέρες χωρίς τηλεόραση: κάν’ το κι εσύ (κείμενο)
β. Τηλεόραση και διαφήμιση:
   — (αποσπάσματα από κείμενο)
γ. Προγράμματα τηλεόρασης
   — (αποσπάσματα από πολυτροπικά κείμενα)
 
Υλικό Αναφοράς
Ενότητα 15: Τηλεόραση (Εμπλουτισμένο ηλεκτρονικό βιβλίο)
Βιβλίο Μαθητή - Ενότητα 15 (PDF)
Γραμματική (Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού)
Ορθογραφικό-ερμηνευτικό λεξικό (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού)
Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων (Ε' & ΣΤ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο ηλεκτρονικό βιβλίο)
Παροράματα Βιβλίων

Τετράδιο Εργασιών
Τετράδιο Εργασιών - Ενότητα 15 (PDF)

Βιβλίο Δασκάλου

Βιβλίο Δασκάλου (PDF)

Υλικό από Εκπαιδευτική Τηλεόραση

   

 

Picture
Τηλεόραση

 
Picture
Θετικά της τηλεόρασης
Picture
Αρνητικά της τηλεόρασης

Αρκτικόλεξα είναι οι συντομογραφίες που σχηματίζονται από τα αρχικά γράμματα φράσεων, οι οποίες συνήθως δηλώνουν: 
ονομασίες συλλόγων, σωματείων, οργανισμών, επιχειρήσεων, πολιτικών κομμάτων κτλ.. 
 • Τα αρκτικόλεξα γράφονται με κεφαλαία και χωρίς τελεία ανάμεσα τους, εκτός αν μια λέξη αποδίδεται με δύο γράμματα στο αρκτικόλεξο.
Συντομογραφίες (ή βραχυγραφίες) είναι οι συντομευμένες λέξεις που αποτελούνται από κάποια γράμματα μιας λέξης ή φράσης.
Τι είδους τηλεοπτικές εκπομπές παρακολουθείς;
 
Μπορείς να επιλέξεις μέχρι δύο εκπομπές  
Τηλεόραση και διαφήμιση

 
 
 

Αντικείμενο

Το αντικείμενο είναι ο όρος της πρότασης που φανερώνει που μεταβαίνει η ενέργεια του υποκείμενου. Το αντικείμενο μπορεί να είναι πρόσωπο ή πράγμα ή κατάσταση και μπαίνει συνήθως σε μια από τις πλάγιες πτώσεις, συνήθως στην αιτιατική.
                                     Π.χ. Η Μαρία άνοιξε (τι;) την πόρτα.

Τα είδη του αντικείμενου είναι:
Το άμεσο αντικείμενο: Είναι το πρόσωπο ή το πράγμα στο οποίο φθάνει άμεσα η ενέργεια του υποκειμένου.                                                                                                   
Π.χ. Ο ξυλοκόπος κόβει τα ξύλα. 
Έμμεσο αντικείμενο: Τούτο συμπληρώνει την έννοια της ρηματικής ενέργειας, όταν υπάρχουν στην πρόταση περισσότερα από ένα αντικείμενα.                          
Π.χ. Διδάσκω το μαθητή μουσική, ο Πέτρος μου έδωσε το βιβλίο.
Τα ρήματα που έχουν δύο αντικείμενα λέγονται δίπτωτα. 
Επίσης αντικείμενο λέγεται κάθε πράγμα που μπορεί να υποπέσει στις αισθήσεις του ανθρώπου.  
Τηλεοπτικά προγράμματα

 
Σ’ αυτή την κατηγορία ρημάτων ανήκουν και τα σύνθετα με το αρχαιοελληνικό ρήμα άγω, π.χ.:
Ενεστώτας: παράγω
Παρατατικός: παρήγα
Εξακολουθητικός μέλλοντας: θα παράγω
Συνοπτικός μέλλοντας: θα παραγάγω
 
Αόριστος: παρήγαγα
Παρακείμενος: έχω παραγάγει
 
 

 

 

 

Τηλε-εκπαίδευση
(e-learning)

Είναι η διαδικασία παροχής εκπαίδευσης από απόσταση με την χρήση του Διαδικτύου. Ειδικότερα, πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τηλεδιασκέψεων, ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και της εξ αποστάσεως μαθησιακής υποστήριξης. Έχοντας πρόσβαση στο Διαδίκτυο μπορούμε:

 • να συμμετέχουμε σε εικονικές σχολικές τάξεις
 • να διαβάζουμε ηλεκτρονικά βιβλία και άρθρα
 • να παρακολουθούμε ζωντανά μαθήματα
 • να βρίσκουμε Πρόσθετο ψηφιακό υλικό για τα μαθήματά μας
 • να επικοινωνούμε μέσω του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου με τους καθηγητές μας.

 

Τηλεργασία
(Teleworking)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Είναι η εργασία από το σπίτι με τη χρήση του Διαδικτύου. Αν ξέρουμε να μεταφράζουμε, να φτιάχνουμε σκίτσα, να φτιάχνουμε προγράμματα για υπολογιστές, μπορούμε να δουλεύουμε από το σπίτι μας αποφεύγοντας τις καθημερινές μετακινήσεις. Αρκεί στο τέλος της ημέρας να στέλνουμε ηλεκτρονικά τη δουλειά μας στον εργοδότη μας.