Ιστορία

Σχεδιαγράμματα για κάθε μάθημα
 

Α' ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ

1. Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες
2. Οι Έλληνες κατακτούν τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους
3. Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου
4. Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη


Β'Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ

5. Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας
6. Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη
7. Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης
8. Ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία του κράτους
9. Η αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική


Γ' ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ

13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία
14. Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη "στάση του νίκα"
15. Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής
16. Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας

 

 

Δ' ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΙ ΛΑΟΙ

17. Οι γείτονες των Βυζαντινών
18. Οι Πέρσες και οι Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου (α' μέρος)

18. Οι Πέρσες και οι Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου (β' μέρος)
19. Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες
20. Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες
21. Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους
22. Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους (α' μέρος)

22. Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους (β' μέρος)


Ε' Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΜΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται
24. Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς
27. Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του


ΣΤ' ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΠΑΡΑΚΜΑΖΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΚΥΠΤΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ

28. Το κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα
29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία
30α. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους

30β. Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης
31. Η ανάκτηση της Πόλης από τον Μιχαήλ Η' Παλαιολόγο
32. Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή
33. Οι Οθωμανοί Τουρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη
34. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα
35. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη (α' μέρος)

35. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη (β' μέρος)
36. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους

 

 

 

Παρουσιάσεις για διάφορα κεφάλαια

Τα τείχη της Κωνσταντινούπολης

Το Μέγα (Ιερό) Παλάτιον

Ο Ιππόδρομος της Κωνσταντινούπολης

Βυζαντινοί στρατιώτες κατά την περίοδο
της Μακεδονικής Δυναστείας

Ιστορία της Ε' τάξης - Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι

 


Σας παρουσιάζω μία εξαιρετική δουλειά για την Ιστορία της Ε' τάξης του Σουδία Γιάννη.
Αναφέρεται στην πρώτη ενότητα του σχολικού βιβλίου "Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι" και καλύπτει τα τέσσερα πρώτα μαθήματα που είναι:
1. Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες.
2. Οι Έλληνες κατακτούν τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους.
3. Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου.
4. Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη.

Περιλαμβάνει κείμενα, παρουσιάσεις σε power point, φωτογραφίες, video, χάρτες, τεστ και πολλά άλλα. Τα παιδιά μεταξύ άλλων μπορεί να δουν αναπαράσταση ρωμαϊκής λεγεώνας, τρισδιάστατη απεικόνιση της αρχαίας Ρώμης, τον Κικέρωνα να ομιλεί στην ρωμαική σύγκλητο, Ψηφιακή αναπαράσταση του Κολοσσαίου, ψηφιακή αναπαράσταση ρωμαϊκού σπιτιού και Ρωμαίους λεγεωνάριους.

Σας προτείνω να δείτε το υλικό μαζί με τα παιδιά σας. Αξίζει πραγματικά τον κόπο.

Για να μεταφερθείτε στον σχετικό ιστότοπο κάντε κλικ επάνω στη φωτογραφία.