-Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΡΑΓΚΟΥΣ

 

Οι Σελτζούκοι Τούρκοι κατέλαβαν πολλούς βυζαντινούς τόπους. Μέσα σε αυτούς ήταν και οι Άγιοι Τόποι στα Ιεροσόλυμα και κακοποιούσαν ή λεηλατούσαν τους προσκυνητές χριστιανούς.
Ο Αλέξιος Α' Κομνηνός αποφάσισε να διώξει τους Τούρκους από κει, όμως επειδή μόνος του δε θα τα κατάφερνε ζήτησε τη βοήθεια από διάφορους ηγεμόνες της Δύσης και τον Πάπα, ο οποίος θα μπορούσε να πείσει τους ηγεμόνες να στείλουν μισθοφορικό στρατό στην Πόλη.

 
Πράγματι ο Πάπας ανταποκρίθηκε στις εκκλήσεις των Βυζαντινών και προέτρεψε τους ηγεμόνες της Δύσης να βοηθήσουν την Πόλη. Φυσικά και ζήτησε κάτι τέτοιο γιατί νόμιζε ότι έτσι θα μπορούσε να επεμβαίνει στην ανατολική εκκλησία.
Οι χριστιανοί της Δύσης έκαναν συνολικά τέσσερις(4) εκστρατείες, που ονομάστηκαν Σταυροφορίες, γιατί οι στρατιώτες που πήραν μέρος σε αυτές είχαν στο μανδύα τους ζωγραφισμένο ένα σταυρό.
 
Οι τρεις (3) πρώτες εκστρατείες (1095-1099), (1147-1149), (1189-1193) κατέληξαν σε αποτυχία για τη Δύση με χιλιάδες νεκρούς χριστιανούς και μεγάλες καταστροφές για το Βυζάντιο. 
 

Η Τέταρτη Σταυροφορία(1204) ήταν διαφορετική από τις άλλες. 
 
Οι Σταυροφόροι συγκεντρώθηκαν στη Βενετία και είχαν σκοπό να πλεύσουν στην Αίγυπτο με βενετικά καράβια και από κει να βαδίσουν προς τους Αγίους Τόπους. Οι Βενετοί θα έπαιρναν για την προσφορά τους τα μισά από τα εδάφη που θα κατακτούσαν.
Πριν ξεκινήσουν όμως έφτασε στη Βενετία ο έκπτωτος αυτοκράτορας του Βυζαντίου Αλέξιος Δ' Άγγελος και τους έπεισε να βαδίσουν προς την Πόλη για να τον βοηθήσουν να ξαναπάρει το θρόνο του. Για αντάλλαγμα δε, τους υποσχέθηκε πολλά χρήματα.
 
 

 
Οι Σταυροφόροι δέχτηκαν να βοηθήσουν κατέλαβαν την Πόλη και αποκατέστησαν τον Αλέξιο στο θρόνο.
Επειδή όμως ο Αλέξιος δεν έδωσε σε αυτούς όσα τους είχε υποσχεθεί, κατέλαβαν και πάλι την Πόλη και τη λεηλάτησαν με τον πιο άγριο τρόπο.


 
 
Δε σεβάστηκαν ούτε τις εκκλησίες, ακόμα και την Αγία Σοφία λεηλάτησαν, ενώ πλήθος μνημείων και αγαλμάτων μεταφέρθηκαν στη Δύση, πολλά από τα οποία βρίσκονται ως σήμερα ακόμα εκεί.
 

Η απόρθητη έως τότε Πόλη έπεσε στα χέρια των σταυροφόρων. Χάθηκαν πολλές ζωές και πολλές επίσης πουλήθηκαν και σε σκλαβοπάζαρα... 

Η Άλωση της Πόλης από τους Φράγκους
 
 

Η άλωση σε πίνακα του Ντελακρουά

 
Κάτοικοι της Πόλης πωλούνται ως σκλάβοι

Μετά την άλωση της Πόλης δημιουργήθηκαν από βυζαντινούς άρχοντες νέα κράτη, με σκοπό να απελευθερώσουν τη σκλαβωμένη Βασιλεύουσα...
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Αντιστοιχίστε τις έννοιες της πολιορκίας και της Άλωσης με τα γεγονότα που σχετίζεται καθεμιά από αυτές
 
Βάλτε Σωστό ή Λάθος στις προτάσεις που αναφέρονται στην άλωση της Πόλης